8 - 11
Φεβρουαρίου 2019  METROPOLITAN EXPO 
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ!

Απόλυτα ικανοποιημένοι οι εκθέτες με την συμμετοχή τους στην HORECA 2018!

Την απόλυτη ικανοποίηση τους από την συμμετοχή τους στην έκθεση HORECA 2018, εξέφρασαν οι εκθέτες που συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας σε τεράστιο βαθμό και την συμμετοχή τους στην HORECA 2019.

H FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της HORECA, με στόχο τη βελτίωση της έκθεσης, ανέθεσε στην εταιρία IPSOS/ OPINION την έρευνα αξιολόγησης της HORECA 2018 ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των εκθετών της. Η εταιρεία ερευνών IPSOS/ΟPINIOΝ, προκειμένου να μετρήσει και να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των εκθετών από την συμμετοχή τους στην HORECA 2018, πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα αγοράς σε δείγμα 300 εκθετών, επιλεγμένων από τη διοργανώτρια εταιρεία. Το δείγμα ήταν κατανεμημένο ως προς τα 4 Hall της έκθεσης και τα τετραγωνικά των περιπτέρων ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Συγκεκριμένα,η έρευνα έγινε σε μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων (C.A.T.I. – Computer Aided Telephone Interviews) με τη χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου διάρκειας 10-12’. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους ιδιοκτήτες/εμπορικούς διευθυντές/διευθυντές πωλήσεων/γενικούς διευθυντές και γενικούς υπεύθυνους των εταιρειών, που συμμετείχαν στην HORECA 2018 ως εκθέτες, μία εβδομάδα μετά το τέλος της έκθεσης, ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να διαμορφώσουν μια κατασταλαγμένη άποψη.

" 98% των εκθετών προσδοκούν να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες στους επόμενους 6 μήνες "
Horeca 2018 -Ικανοποίηση επισκεπτών

Τεράστια εμπορική αποτελεσματικότητα για τους εκθέτες

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν περίτρανα πως οι προμηθευτικές εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και του κλάδου της μαζικής εστίασης θεωρούν την έκθεση HORECA την σημαντικότερη εμπορική έκθεση του είδους της. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνει ακόμα μία φορά τον κομβικό ρόλο που παίζει η έκθεση HORECA, στην βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί το κορυφαίο εμπορικό και κοινωνικό φόρουμ για την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα το 92% των εκθετών έμειναν από ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους, το 91% δήλωσε ότι η συμμετοχή τους στην έκθεση κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εμπορικούς λόγους για τους οποίους συμμετείχαν ενώ ήδη το 96% των εκθετών έχει εκφράσει μέσα από την έρευνα την πρόθεση τους να συμμετάσχουν και στην έκθεση HORECA 2019. Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα όσον αφορά την εμπορική αποτελεσματικότητα της έκθεσης καθώς το συντριπτικό ποσοστό του 98% των εκθετών προσδοκούν να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες κατά την διάρκεια των επόμενων έξι μηνών από το τέλος της έκθεσης, επιβεβαιώνοντας πως η έκθεση αποτελεί το απόλυτο εμπορικό φόρουμ για την Τουριστική Βιομηχανία.


κουμπί: Δείτε αναλυτικά την έρευνα